Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Data wejścia w życie: Grudzień 2018 r.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy stron https://lorfhostels.com, https://lorf.pl, https://lorfapart.com.

KIEDY ZBIERAMY DANE OSOBOWE?
Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik:
Odwiedzasz nasze strony internetowe;
Dokonujesz rezerwacji on-line;
Kontaktując się z naszym centrum rezerwacji lub zespołem obsługi gości;
Podaj szczegóły dotyczące płatności; lub korzystaj z naszego Wi-fi;

CZYJE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Gromadzimy dane osobowe klientów dla:
Osób fizycznych dokonujących rezerwacji;
Gości;
Odwiedzających;
Osób dzwoniących na jeden z naszych numerów telefonów; oraz Kontaktów biznesowych.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE?
W większości przypadków zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, aby móc otrzymywać i odpowiadać na zapytania; dokonywać, zmieniać i zarządzać rezerwacjami pokoi, przetwarzać i przechowywać dane dotyczące płatności, zapewniać dostęp do innych produktów i usług (takich jak posiłki), dostarczać obecnym klientom informacje o naszych obiektach i dawać im dostęp do ofert specjalnych oraz zbierać informacje zwrotne od klientów, które pomagają nam ulepszać oferowane przez nas usługi i poprawiać doświadczenia naszych klientów podczas wizyty lub pobytu w jednym z naszych obiektów;

CO GROMADZIMY?
Abyśmy mogli potwierdzić i zarządzać rezerwacją, konieczne jest gromadzenie przez nas danych osobowych. Będą one obejmować:
Twoje imię i nazwisko
Numer telefonu lub komórki - w razie nagłego wypadku
Płeć
Dane identyfikacyjne, np. dane paszportu, prawa jazdy.
W niektórych przypadkach prosimy o podanie danych karty kredytowej, na przykład w celu potwierdzenia rezerwacji, gdy rezerwacja jest dokonywana przez telefon lub za pośrednictwem jednej z naszych bezpiecznych platform internetowych. Nie prosimy o podanie więcej informacji niż jest to konieczne do potwierdzenia rezerwacji, a pełne dane karty kredytowej nigdy nie są wymagane, ani nie powinny być wysyłane w całości w e-mailu lub innej formie pisemnej.
Data przyjazdu i wyjazdu
Adres e-mail
Uwaga: Po przyjeździe będziemy wymagać tych samych informacji od Twoich współtowarzyszy podróży, upewnij się, że wszyscy są tego świadomi, aby zapewnić szybką i sprawną odprawę.
Gromadzimy również dane osobowe w niektórych przypadkach, gdy zidentyfikowaliśmy istotny uzasadniony interes korporacyjny. We wszystkich przypadkach, w których gromadzimy dane osobowe, robimy to w sposób przejrzysty w miejscu ich gromadzenia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Dane osobowe klientów: 3 lata;

Dane osobowe kontaktów biznesowych: nie dłużej niż 1 rok od ostatniego użycia, chyba że zgoda dotyczy dłuższego okresu;
Dane osobowe pracowników: zgodnie z wymogami prawa

MARKETING BEZPOŚREDNI
Lorf Hostels&Apartments może wykorzystywać Państwa dane w celach marketingowych, tj. w celu informowania Państwa o swoich usługach, które mogą, zgodnie z Państwa dotychczasowymi preferencjami, być dla Państwa interesujące. Komunikacja ta będzie ściśle zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Materiały reklamowe i marketingowe Kontrahenta lub innych podmiotów będą wysyłane do Państwa tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na taką komunikację podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.
Państwa decyzja dotycząca marketingu bezpośredniego może zostać wstrzymana zgodnie z zasadami opt-out opisanymi w każdym e-mailu marketingowym lub innej formie komunikacji. Rezygnacji można dokonać poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika lub poprzez bezpośredni kontakt z Lorf Hostels&Apartments.

UDOSTĘPNIANIE NASZYCH DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane bez Państwa zgody osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: (a) dane są niezbędne do świadczenia usług - np. dane karty kredytowej zostaną przekazane do banku w celu potwierdzenia rezerwacji (b) Generator Hostel's jest zobowiązany do przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na polecenie organu władzy publicznej, lub (c) jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

TWOJE PRAWA
Przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji w sposób określony w naszej pełnej Polityce Prywatności. W każdym momencie, gdy jesteśmy w posiadaniu Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania, takich jak marketing bezpośredni;
Masz prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania;
Masz prawo zażądać kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat;
Masz prawo poprosić nas o poprawienie danych, które posiadamy na Twój temat, które są niedokładne lub niekompletne;
W pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat z naszego rejestru;
W przypadku spełnienia określonych warunków mają Państwo prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych;
Możesz mieć prawo do przeniesienia danych, które posiadamy na Twój temat do innej organizacji;
Prawo do kontroli sądowej: jeśli Lorf Hostels&Apartments odrzuci Twoje żądanie w ramach praw dostępu. Uwaga: zawsze podamy Ci powód, dla którego odrzuciliśmy Twoje żądanie dotyczące praw;

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Lorf Hostels&Apartments dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie Państwa danych osobowych.

Celem jest wyeliminowanie nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub przypadkowego, nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem dostępu, wykorzystania, przekazywania, przetwarzania, kopiowania, przesyłania, zmiany, utraty lub uszkodzenia Państwa danych osobowych. Pomimo dołożenia wszelkich starań i spełnienia wszystkich zasad określonych przez obowiązujące przepisy prawa, nie jest możliwe zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa danych, jeżeli są one przekazywane lub transmitowane w sposób niezabezpieczony.
Z tego powodu wprowadziliśmy odpowiednie środki i plany fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby chronić i zabezpieczać wszystkie informacje gromadzone przez nasze usługi, stosując
Używanie kryptografii, tam gdzie to konieczne;
Używanie ochrony hasłem, tam gdzie to konieczne; oraz
Ograniczanie dostępu do Państwa danych osobowych (tzn. dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy lub personel, dla których dostęp jest niezbędny do celów opisanych w niniejszym dokumencie i w naszej pełnej polityce prywatności).
Wymagamy, aby nasi partnerzy, którzy świadczą usługi pomocnicze, które pomagają nam przechowywać i w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe, stosowali ten sam wysoki poziom ochrony Państwa danych.
Uwaga: Środki te nie zdejmują z Państwa obowiązku zabezpieczenia własnych danych osobowych. Użytkownik powinien między innymi regularnie zmieniać swoje hasła i nigdy nie powinien używać przewidywalnych nazw użytkowników i/lub haseł, udostępniać swojego hasła innym osobom ani udzielać dostępu do swojego konta Użytkownika i/lub ujawniać swoich danych osobowych innym osobom.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Lorf Hostels&Apartments będzie od czasu do czasu zmieniać i aktualizować warunki niniejszej polityki prywatności. Zmiany te będą zamieszczane na stronie https://lorfhostels.com, https://lorf.pl, https://lorfapart.com.